JOB Jun 4, 2023

Studieadjunkt/-lektor i kunsthistorie og visuel kultur, University of Copenhagen

Denmark
Application deadline: Jun 19, 2023

Kerry Greaves, University of Copenhagen

Studieadjunkt/studielektor i kunsthistorie og visuel kultur med særligt henblik på gymnasierettet didaktik, praksisrelateret undervisning og undervisningsplanlægning
Ved institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som studieadjunkt/studielektor i kunsthistorie og visuel kultur til besættelse fra 1. august 2023 eller snarest derefter.

Stillingsindhold
Der søges en studieadjunkt/studielektor i kunsthistorie og visuel kultur, der har en bred kunsthistorisk faglighed og en interesse for udvikling af uddannelser og undervisning i praksis. Stillingen indeholder funktionen som uddannelsesleder for afdelingen for kunsthistorie og visuel kultur, hvilket omfatter administration og planlægning af afdelingens undervisning.

Der vil blive lagt særlig vægt på interesse for undervisning, på erfaring med eller interesse for uddannelsesudvikling og på gode samarbejds- og planlægningskompetencer inden for undervisning.

Om Institut for kunst og kulturvidenskab (IKK)
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab danner ramme om international forskning og uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau inden for områderne kunsthistorie, litteraturvidenskab, moderne kultur, musik-videnskab, teater- og performancestudier og visuel kultur. Der forskes i de enkelte kunstarters historie fra antikken frem til i dag - og i kunstarternes indbyrdes samspil og sammenhæng med tendenser i samtidskulturen i et internationalt perspektiv på en måde, der bidrager til uddybningen og aktualiseringen af de traditionelle kunst- og kulturfag. Vi lægger vægt på den stadige udvikling af sammenhænge mellem forskning, formidling og uddannelse. Dette sker gennem dialog med det omgivende samfund, erhvervsliv og andre institutioner, forskernes indbyrdes dialog - lokalt og globalt, gennem underviseres dialog med de studerende og gennem de studerendes dialog med hinanden

Kvalifikationskrav
Ansættelse som studieadjunktur eller -lektor forudsætter en kandidatgrad i kunsthistorie, visuel kultur eller en tilsvarende kandidatuddannelse indenfor æstetiske fag. Det vil være en fordel med en gymnasieprofil, men er ikke et krav. Ansøger skal fremsende oplysninger om tidligere undervisningserfaring Hvis stillingen som studielektor søges, forudsættes der, at ansøger har bestået universitetspædagogikum og har minimum 3 års undervisningserfaring. Hvis stillingen som studieadjunkt søges, skal der under ansættelsen gennemføres et universitetspædagogikum.

Ansøger skal beherske dansk i tale og skrift på modersmålsniveau samt have gode engelskkundskaber og have relevant erfaring i undervisning i kunsthistorie, visuel kultur eller tilsvarende indenfor æstetiske fag.

Læs mere om kvalifikationskravene til studielektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg stilling” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 20Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

Ansøgning (max 1 side)
CV
Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)
Dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling (adjunktpædagogikum) (Ansøgere opfordres til at læse KU’s vejledning om undervisningsportfolio: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/) Denne dokumentation uploades i kategorien "Andre relevante dokumenter")
Kun materiale på dansk, norsk, svensk og engelsk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere information om stillingen kan fås hos studieleder Inger Vinther Damsholt, IKK_studielederhum.ku.dk , tlf. 3533 3093.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos HRSC, e-mail: hrschrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0021/23-2SL ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2022 kl. 23:59 [CET]. Der afholdes samtaler tirsdag d. 27. juni.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.

Reference:
JOB: Studieadjunkt/-lektor i kunsthistorie og visuel kultur, University of Copenhagen. In: ArtHist.net, Jun 4, 2023 (accessed Sep 29, 2023), <https://arthist.net/archive/39459>.

^