Folia Historiae Artium, Seria Nowa, vol. 15, 2017

Folia Historiae Artium, Seria Nowa, vol. 15, 2017
PL ISSN 0071-6723

ARTICLES

Witraze z kosciola filialnego St. Lorenzen ob Katsch (Styria). O pochodzeniu i losach zespołu sredniowiecznych kwater witrazowych w Krakowie, Wroclawiu i Glasgow
[Stained Glass from the St. Lorenzen ob Katsch Chapel-of-Ease (Styria). On the Origins and History of Medieval Stained-Glass Panels in Cracow, Wrocław and Glasgow]
by DOBROSLAWA HORZELA, GÜNTHER BUCHINGER

"Regum Poloniae icones" Tomasza Tretera ze zbiorow Biblioteki Krolewskiej w Sztokholmie i szwedzkie watki w losach serii
[Tomasz Treter’s "Regum Poloniae icones" from the Collection of the National Library of Sweden and the Swedish Threads in the History of the Cycle]
by KAROLINA MROZIEWICZ

Exempla viva. The Prelates of the Roman Catholic Church as Inspirers of Charles Borromeo’s Instructions on Shaping Sacred Art
by PIOTR KRASNY

Kaplica Sobieskiego w kosciele Kapucynow w Warszawie. Sztuka i mediacja znaczen w sluzbie propagandy rzadowej Krolestwa Polskiego lat 1815–1830
[The Sobieski Chapel in the Capuchin Church in Warsaw. Art and the Mediation of Meanings in the Service of the Government of the Kingdom of Poland’s Propaganda in 1815–1830]
by MIKOLAJ GETKA-KENIG

Zakopianszczyzna – secesja – neoklasycyzm: ewolucja
stylowa w tworczosci Tadeusza Obminskiego
[The Zakopane Style – Art Nouveau – Neoclassicism: The Stylistic Evolution in the Work of Tadeusz Obminski]
by IHOR ZHUK

BOOK REVIEWS

Lutherus honorandus, non adorandus? Reflexions on the Development of Martin Luther’s Iconography after Reading the Book, “Martin Luther: Monument, Ketzer, Mensch”
by PIOTR KRASNY

Evonne Levy, “Baroque and the Political Language of Formalism (1845–1945): Burckhardt, Wölfflin, Gurlitt, Brinckmann, Sedlmayr”, Basel: Schwabe Verlag, 2015
by WOJCIECH BALUS

Online access: http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium/biezacy-numer

For orders please contact:
Polska Akademia Umiejetnosci
Wydawnictwo
ul. Slawkowska 17
31-016 Krakow
tel.: +48 12 424-02-02; +48 12 424-02-12
fax: +48 12 422-54-22
Email: wydawnictwopau.krakow.pl
http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo

Quellennachweis:
TOC: Folia Historiae Artium, Seria Nowa, vol. 15, 2017. In: ArtHist.net, 22.01.2018. Letzter Zugriff 16.01.2019. <https://arthist.net/archive/17169>.

Beiträger: Wojciech Walanus

Beitrag veröffentlicht am: 22.01.2018

Empfohlene Zitation

Zu Facebook hinzufügen