CFP: Israel and Judaism Studies (Erdek/Bandirma, 27-29 Oct 18)

Erdek / Bandırma, Turkey, October 27 - 29, 2018
Deadline: Sep 15, 2018

––– Turkish version below –––

Subject: Conference on Israel and Judaism Studies in Turkey

Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies [İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות, المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية e-ISSN 2645-890X] a biannual, double blinded peer-reviewed journal, organizes Annual International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS).

Israiliyat is pleased to announce that the second annual scholarly International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS), whose first meeting had been held in Konya in 2017, will be scheduled in Erdek / Bandırma, Turkey on October 27-29, 2018, Saturday-Monday in hosting and partnership with Bandirma Onyedi Eylul University. As an academic conference ICIJS’18 covers multidisciplinary and interdisciplinary approach to the Israel and Judaism studies, incorporating history, politics, sociology, culture, and religion etc. The mission of ICIJS’18 is to provide a platform for academics, students, and researchers from Turkey and all over the world to present their research results in Israel and Judaism studies.

ICIJS’18 also is pleased to announce the annual rewards delivered for the second time for the distinguished dissertations/ theses in the field of Israel and Judaism Studies in the categories of history, politics and religion in both the M.A. and PhD. degrees. Moreover, (co) authored, edited, and translation books having scientific features will also be awarded for the first time.

On behalf of the Organizing Committee, I am honored to invite you to submit a paper for presentation at the Second International Conference on Israel and Judaism Studies in your areas of research that is relevant to any of the topics included in the ICIJS or Journal’ scope.

Conference attendees are expected to submit an extended abstract (with title, theoretical background, research questions, methodological approach and main hypotheses. Additionally, abstract of 100-120 words in English must be submitted for papers written in Turkish. Up to two full papers by the same author(s) are accepted for presentation.

Presentations in conference are to be held in Turkish. Non-Turkish speaking participant are welcome to present their papers in English. Deadline for submission: September 15, 2018; notification of acceptance: one week later submissions, deadline for full text submission: October 15, 2018, conference dates: October 27-29, 2018.

Please consider our invitation to submit a paper and let us know of your decision to submit a paper to the conference or Journal Israiliyat. We look forward to hearing from you and appreciate your consideration by email. If you have questions or concerns, please contact with me by email or phone number. Moreover please provide a resume, including a list of publications you have authored in Israel and Judaism Studies and your contact information (if you please phone numbers).

The articles can be submitted by two methods; first direct email to me (mmkulugmail.com) or through the submission form available online on webpage (http://dergipark.gov.tr/israiliyat). If you find any kind of technical difficulty in form submission online then you can easily email us your paper.

Researchers who are unable to resolve the funding issue concerning the conference expenses will be provided with an alternative approach for participation, namely, virtual online presentation. Furthermore no submission fee is required as it is funded by university partially.

For more information please visit our website: http://israiliyat.com/page/5224

Please accept our apologies for multiple postings.

Organizer:
Muhammed Mustafa KULU,
Selcuk University, FEAS, International Relation
Co-Editor Israiliyat: Journal of Israel and Judaic Studies
Organizing Committee co-Chair of Second International Conference on Israel and Judaism Studies
Email: mmkulugmail.com, mkuluselcuk.edu.tr
http://israiliyat.com

–––

Konu: Bandırma Üniv’de Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 08 Eylül 2018 Konya
e-posta

Öğr. Görevlisi Soli ÖZEL - Kadir Has Üniversitesi <solikhas.edu.tr>

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, הכנס הבינלאומי השני לחקר ישראל והיהדות, المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية] yılda iki kez yayınlanan alanlar arası bir e-dergidir (e-ISSN 2645-890X). Amacı, Yahudi siyasetinin, dininin ve tarihinin farklı yönleriyle ilgili hakemli araştırma makaleleri yayınlamaktır. Gayretimiz, dizinlenen dergi haline gelerek İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için başvuru kaynağı olabilmektir. Dergi, Tevrat döneminden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının anlaşılmasını teşvik etmek için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da yayınlamaktadır.

İsrailiyat dergisi birincisini 2017 yılında Konya’da gerçekleştirdiğimiz yıllık Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansının [International Conference on Israel and Judaism Studies (ICIJS)] ikincisini, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ortaklığında ve ev sahipliğinde 27-29 Ekim 2018 Cumartesi- Pazartesi günlerinde Erdek MYO’nda düzenleneceğini duyurmaktan mutluluk duyar. Akademik konferans olarak ICIJS’18, Yahudi ve İsrail çalışmalarını siyaset, din, tarih, ekonomi, sosyoloji, kültür vb. alanları içine alacak şekilde çok alanlı ve alanlar arası bir yaklaşımla ele almaktadır. ICIJS’18’nin amacı Türkiye ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ve araştırmacılara İsrail ve Yahudilik çalışmaları alanındaki araştırma sonuçlarını sunacakları bir platform sağlamaktır.

ICIJS’18, bu sene ikincisini vereceği seçkin tez ödülünü İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih, başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel özelliklere sahip (eş) yazarlı ve çeviri eserlere de ilk defa seçkin kitap ödülü verilecektir.

İsrailiyat, konferansın veya derginin içerdiği konuların herhangi biriyle ilgili araştırma alanlarınızdaki makalenizi sunmaya davet etmektedir.

Katılımcıların, başlığı, teorik bilgileri, araştırma soruları, metodolojik yaklaşım ve ana hipotezleri içeren bir özet sunmaları beklenmektedir.

Konferanstaki sunumlar Türkçe olarak yapılabilecektir. Öz teslim son tarihi: 15 Eylül 2018; öz kabul bildirim tarihi: öz teslim son tarihinde bir hafta sonra; tam metin ve/ya araştırma makale gönderme tarihi son gönderme son tarihi: 15 Ekim 2018; konferans tarihi: 27-29 Ekim 2018
ICIJS’e katılmak veya sunum yapmak için ödenmesi gereken kayıt ücreti yoktur.

Lütfen bizim davetimizi değerlendiriniz ve konferansa veya dergiye yazı sunma kararınız hakkında bizi bilgilendiriniz. Sizden maille haber almayı umut ediyoruz ve ilginiz için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir sorunuz veya merakınız olursa lütfen benimle elektronik posta veya telefon ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca lütfen İsrail ve Yahudilik alanında yazmış olduğunuz çalışmaların ve iletişim adresinizin (isterseniz cep telefonu) olduğu bir özgeçmişi göndeririz.

Makaleler iki yolla gönderilebilir; birincisi direk e-mail (mmkulugmail.com) atarak veya web sayfamızdan (http://israiliyat.com) online teslim formu ile. Eğer yazar gönderme formunda herhangi bir sorun yaşarsanız maille makalenizi gönderiniz.

Lütfen bu makale davet mektubunu konferansa katılabileceğini düşündüğünüz diğer kişilere (meslektaş, doktora öğrencisi) yönlendiriniz ve kendi kurumunuz ve üyesi olduğunuz ağlar aracılığıyla yayınız.

Eğer ihtiyaç olursa, başlık öz ve anahtar kelimelerin Türkçeye veya İngilizceye çevrilmesine yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.
Toplu mail attığım için affımı rica ederim.

Saygılarımla,

Muhammed Mustafa KULU
Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Eş- Editör, İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi
Düzenleme Kurulu Eş-Başkanı, İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı
E-mail: mmkulugmail.com, mkuluselcuk.edu.tr
Tel: +90 536 201 4248
http://israiliyat.com

Reference:
CFP: Israel and Judaism Studies (Erdek/Bandirma, 27-29 Oct 18). In: ArtHist.net, Sep 14, 2018 (accessed May 26, 2019), <https://arthist.net/archive/18863>.

Contributor: M. Mustafa KULU

Contribution published: Sep 14, 2018

Recommended Citation

Add to Facebook